• Privacy Policy

  Information om Seagreen Nordics behandling av dina personuppgifter

  Seagreen Nordic AB värnar om din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd. I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor etc.

  Seagreen Nordic AB (orgnr: 599222-9859) är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi följer reglerna om dataskydd och om du har frågor om vår användning av dina uppgifter kan du kontakta oss på 

  Uppgifter vi använder om dig


  Vi behandlar en mängd olika typer av uppgifter om dig. Det kan vara uppgifter som du lämnar till oss, andra uppgifter skapas av oss och vissa uppgifter hämtar vi från andra källor. Vilka uppgifter vi behöver beror bl.a. på vilken relation du har med oss, t.ex. om du är kund eller besöker vår hemsida. Vissa uppgifter måste vi använda t.ex. för att vi ska kunna ingå eller fullgöra vårt avtal med dig. Utan sådana uppgifter kan vi därför inte t.ex. ingå köpeavtal eller leverera en produkt till dig. Vill du veta mer om vilka uppgifter vi använder se längre ner.

  För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

  -Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften bla behandlar vi din köphistorik för att rekommendera andra produkter vi tror att du kan vara intresserad av.

  Vilka rättigheter har du?

  Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dom. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter och få felaktiga personuppgifter om dig rättade. I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter i direktmarknadsföring. Har du frågor och klagomål så kontakta oss på info@seaweedbars.com. 

  Om vi ändrar vår behandling av dina personuppgifter så kommer du att få information av oss om detta.

  -De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-post, kön, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, sök och användarbeteende på vår webplats, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss.

  -Vi använder dina personuppgifter för att hantera köp på vår websida, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer. Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelande om leveransstatus, betalningar, förfrågningar från dig till vår kundservice eller till oss via andra kanaler som sociala medier med mera. Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudande till dig.

  -Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning vilket innebär tre (3) år från ditt senaste köp och för marknadsföring och kundtjänstkontakt så gäller tolv (12) månader. Enligt gällande lagstiftning så sparar vi all bokföring i sju (7) år och för samtliga rättsliga förpliktelser så sparas uppgifterna så länga detta krävs enligt gällande lagstiftning.

  Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig när du genomför ett köp eller kontaktar oss då detta krävs för att genomföra ett köp på vår websida och uppgifterna delas med företag som tillhandahåller betalningslösningar, marknadsföringsrelaterade tjänster som utskick och erbjudanden samt även IT-relaterade tjänster såsom underhåll och lagring. Tjänsteföretagen beskrivna ovan får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra klara instruktioner och inte för egna syften och mottagarna finns inom EU/EES.

  Contact Us

  info@seaweedbars.com
  press@seaweedbars.com
  sales@seaweedbars.com

  Seagreen Nordic AB
  Gothenburg Sweden

   Become a reseller